Logo

Jamstvo na kupljeni proizvod

Jamstveni rok: 12 mjeseci

MotoBox d.o.o. obvezuje se da će pneumatik , koji u jamstvenom roku nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača zamijeniti s novim pneumatikom ili isplatiti neamortizirani dio istoga. Jamstveni rok važi od dana kupnje pneumatika.

Pneumatik se prima u reklamacijski postupak pod uvjetom:
- Da za kupljeni pneumatik postoji originalan račun
- Da se pneumatik reklamira u jamstvenom roku
- Da proizvod nije bio popravljan ili protektiran, niti je na njemu vršena bilo kakva intervencija
- Da je minimalna dubina profila 1,6 mm do TWI

Savjeti korisniku:
Pridržavajte se naputaka o dimenziji, nosivosti i indeksu brzine za Vaš motocikl
Pneumatici se moraju montirati isključivo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke. Pneumatik mora montirati stručna osoba u ovlaštenom servisu
Pri montaži novog pneumatika obavezno zamijeniti stare ventile s novima
Pneumatik punite do pritiska propisanog od strane proizvođača motocikla i guma
Prvih 100 do 150 km vozite oprezno i postepeno povećavajte nagib, te izbjegavajte nagla kočenja i ubrzanja
Ako trebate informacije vezano za pritisak slobodno nam se obratite.
Pravilan pritisak najviše utječe na ispravno funkcioniranje gume te njezin životni vijek

Starost guma
Kupac za svoj novac očekuje novi proizvod u skladu sa deklariranim podacima. U skladu s tim postavlja se pitanje starosti guma. Pošto je pojam stare gume veoma rastezljiv i može se tumačiti na razne načine, mi kao tvrtka imamo pravila na osnovu kojih kupcima isporučujemo naručene proizvode/gume.
a) DOT
Dot oznaku ima svaka guma, radi se o standardu koji važi za sve gume. Ta oznaka je " osobna karta" i u njoj su sadržani svi podaci o mjestu proizvodnje, proizvodnoj liniji , datumu itd. Sastoji se od kombinacije brojeva i slova. Zadnja 4 broja koja se nalaze u posebnom nazovimo ga pravokutniku označavaju datum proizvodnje. Prva dva broja označavaju tjedan, a zadnja dva broja godinu proizvodnje. Dakle broj 2413 znaći da su gume proizvedene u 24 tjednu 2013 g.
b) Starost gume definirana od strane proizvođaća i nadležnih evropskih institucija
Navedene pravne osobe kažu da se novom gumom koja se kao takva može prodati i ima svojstva nove gume, smatra svaka guma do 5 godina starosti
c) Isporuka guma sa lagera MotoBox d.o.o.

Motobox d.o.o. , svojim kupcima, ukoliko to nije posebno naznačeno isporučuje gume na sljedeći način:
- redovnim putem i po punoj cijeni, osim ukoliko kupac ne naznači drukčije, isporučujemo gume isključivo do dvije godine starosti
- Sve gume koje su starijeg datuma proizvodnje su posebno oznaćene ( X-STARI DOT ) i u samom nazivu je navedena godina proizvodnje ( DOT04, DOT05 itd ). Takve gume imaju nižu cijenu od redovne cijene

BESPLATNA DOSTAVA

za sve narudžbe iznad 135,00 €!