Logo

Povrat i reklamacije


Ukoliko kupac ustanovi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 48 sati od primitka o tome pismeno obavijestiti Motobox d.o.o. putem e-pošte na info@motogume.hr ili fax-a na 021 374-263. Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Motobox d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca.

U prilogu mora biti kopija računa. Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži. Za povrat robe koja nepravilno funkcionira zbog greške proizvođača važi pravilnik o Jamstvenom roku proizvoda.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

- Kupac ima pravo u roku od 14 radnih dana raskinuti svaki kupoprodajni ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije na Motobox d.o.o. web stranicama na način predviđen ovim uvjetima, ne navodeći za to razlog.
- isporuka robe koja nije naručena - isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Kod proizvoda koji imaju oštećenja nastala u transportu, Kupac ima pravo na zamjenu proizvoda ispravnim.

Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, telefonski ili pismeno, s instrukcijama za povrat robe.

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda ili isporuke zamjenskih proizvoda koji su oštećeni u transportu, kupcu će se ponuditi sličan proizvod po cijeni i karakteristikama. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu, izvršiti će se povrat sredstava u roku 30 (trideset) dana isključivo na račun sa kojeg je izvršena uplata. Kupac nema pravo na povrat robe koja je nabavljena i isporučena na zahtjev kupca a ne nalazi se u standardnoj ponudi MotoBox-a.

BESPLATNA DOSTAVA

za sve narudžbe iznad 135,00 € (1 017,16 kn)!